Om psykoterapi


Psykoterapi är en systematisk och målinriktad samtalsbehandling som bygger på beprövad erfarenhet, psykologisk teori och psykoterapiforskning. Psykoterapi eller psykologisk behandling bedrivs endast av legitimerade psykoterapeuter eller psykologer. En psykoterapeut har alltid en annan grundexamen utöver sin psykoterapeutexamen. Orsakerna till att söka upp en psykoterapeut varierar. En kartläggning och psykoterapibedömning görs alltid hos mig för förståelse av din nuvarande problematik och planeringen för vårt fortsatta samarbete. Vid riskfyllda beteenden och behov hjälper jag dig/er vidare till kontakt med psykiatri, barnpsykiatri eller annan vårdgivare/myndighet.

Som psykoterapeut är jag registrerad hos socialstyrelsen, IVO (inspektionen för vård och omsorg) och skatteverket för att kunna bedriva min mottagning. Naturligtvis följer jag det regelverk som finns för sekretess, patientsäkerhet och GDPR. 

Vid intresse rekommenderas att du läser lite vidare om vad psykoterapi är och olika metodinriktningar på hemsidor som följer:

https://www.1177.se/Stockholm/behandling--hjalpmedel/behandlingar-vid-psykiska-sjukdomar-och-besvar/psykoterapi-och-psykologisk-behandling/

https://psykoterapicentrum.se/psykoterapi/ompsykoterapi.htm

http://psykodynamiskt.nu/

http://interpersonellpsykoterapi.se/ 

https://www.psykologiguiden.se/rad-och-fakta/fa-hjalp/olika-behandlingsmetoder/kbt

https://akademssr.se/yrkesfragor/leg-psykoterapeut/juridik-leg-psykoterapeuter