Om psykoterapi

Psykoterapi eller psykologisk behandling är en målinriktad samtalsbehandling

Psykoterapi är en systematisk och målinriktad samtalsbehandling som bygger på beprövad erfarenhet, psykologisk teori och psykoterapiforskning. Psykoterapi eller psykologisk behandling bedrivs endast av legitimerade psykoterapeuter eller psykologer. En psykoterapeut har alltid en annan grundexamen utöver sin psykoterapeutexamen.

Orsakerna till att söka upp en psykoterapeut varierar. En kartläggning och psykoterapibedömning görs alltid hos mig för förståelse av din nuvarande problematik och planeringen för vårt fortsatta samarbete. Vid riskfyllda beteenden och behov hjälper jag di­­­g/er vidare till kontakt med psykiatri, barnpsykiatri eller annan vårdgivare eller myndighet.­

Som psykoterapeut är jag registrerad hos socialstyrelsen, IVO (inspektionen för vård och omsorg) och skatteverket för att kunna bedriva min mottagning. Naturligtvis följer jag det regelverk som finns för sekretess, patientsäkerhet och GDPR. 

Vill du läsa mer? Här kan du läsa mer om psykoterapi, olika metoder och inriktningar

117 – Psykoterapi och psykologisk behandling

Psykoterapicentrum

Interpersonellpsykoterapi

Psykologiguiden

Juridik för psykoterapeuter