För dig som vuxen


Efter en kartläggning av dina aktuella bekymmer och din historik vad gäller psykisk hälsa kan vi komma överens om en planering och behandlingsinriktning som passar dina behov. Jag brukar föreslå tre samtal för bedömning. Olika metoder kan sedan vara mer eller mindre lämpliga, du som patient har alltid rätt att önska dig en viss form eller frekvens för din psykoterapeutiska kontakt. I psykoterapi har du möjlighet att sätta dig och dina behov i centrum. Att hitta strategier för att hantera starka känslor och förstå sig på oönskade livsmönster brukar vara möjligt i en privat finansierad psykoterapi där du själv styr hur länge du vill gå i terapi.

Läs gärna mer om mig och mina metodinriktningar under om mig och om psykoterapi.

Jag erbjuder ett kostnadsfritt första telefonsamtal, se mer under kontakt.  


En psykoterapi kan ibland handla om ett kortare samarbete 3-5 gånger i samband med till exempel en tillfällig kris. Ibland önskas kanske en bedömning av depressions- och ångestbesvär för ställningstagande till andra vårdkontakter och beslut kring arbete och sjukskrivning. Många vuxna som hör av sig för terapeutiskt stöd brottas med frågor om aktuella relationer eller barndomsupplevelser som känns nödvändiga att förstå sig på inom en längre samtalskontakt. Jag som psykoterapeut undersöker regelbundet om du tycker att du fått ut något av våra samtal och hjälper dig att hitta nya perspektiv på dina frågor.

Enskilda samtal är normalt mellan 45-60 minuter långa.