För er i parrelation


I parterapin så utgår vi ifrån var ni befinner er i relationen. Vissa par kommer i kris efter otrohet, sjukdom eller för att tvivel rörande relationen finns. 

Ofrivillig barnlöshet eller andra långvariga påfrestningar inom familjesystemet kan också vara skäl att söka parterapi.

Många par kommer för att konflikterna aldrig tar slut och samma mönster upprepas gång efter gång.

Vissa par kommer idag till terapi för ett förebyggande arbete inom en redan fungerande relation eller vill förbättra upplevelsen av närhet och sexuell tillfredsställelse inom relationen.

Andra par kommer för att kunna avsluta sin kärleksrelation på ett respektfullt sätt.


Arbetssätt

Tillsammans i ett första samtal kartlägger vi om parterapi i privat regi är något som kan passa er. Det är mitt ansvar som psykoterapeut att se till att ni båda får plats att uttrycka er i samtliga samtal. Om bedömning görs att inte båda parter i parrelationen verkar trygga med att uttrycka sina tankar och känslor i gemensamma samtal kommer jag att lyfta den frågan på lämpligt vis.

I samtalen utgår jag på mottagningen främst ifrån ett emotionellt och relationellt fokus. Det anknytningsteoretiska perspektivet är också viktigt för min förståelse i arbetet med er som par. Som er psykoterapeut kommer jag att vara uppmärksam på aktuella känslor och önskningar som väcks i samtalet. I parterapin erbjuds ni en lugn plats för utveckling. Vi ser till att ni får med er nya idéer hem om era kommunikationsmönster och förhoppningsvis hittar vi tillsammans alternativa sätt för er att agera, lyssna till och tala med varandra.  

Många par som går i terapi kan hamna i den situationen att en eller båda parter vill gå vidare med terapeutiska samtal på egen hand. Denna fråga går alltid att ta upp och från fall till fall görs en bedömning av vad som lämpligt för er som par och enskilda personer.


Parsamtal kan variera i längd mellan 50-90 minuter och registreras i respektive parts journal.