För dig som ungdom eller ung vuxen


Att som tonåring drabbas av oro eller nedstämdhet är inte ovanligt. Prestationsångest och studiestress kan lätt gå över styr utan att det handlar om egentlig psykisk ohälsa. Att hitta en hälsosam livsstil eller göra val för framtida vuxenliv kan som ung vuxen vara en mödosam process. I psykoterapi har du möjlighet att sätta dig och dina behov i centrum. Att hitta strategier för att hantera starka känslor och förstå sig på oönskade livsmönster brukar vara möjligt i en privat finansierad psykoterapi där du själv styr hur länge du vill gå i terapi.


Arbetssätt


Jag tar emot ungdomar och unga vuxna på ungefär samma sätt som andra enskilda. Jag föreslår alltid tre samtal för bedömning och kartläggning av dina behov och problemområden. Efter det planerar vi för tider och psykoterapiform för dig.

För barn och ungdomar som ännu inte har fyllt 18-år krävs vårdnadshavares medverkan eller godkännande för påbörjat psykoterapeutiskt arbete. Föräldrasamtal i någon utsträckning vid början och slut av din psykoterapi är önskvärd. Dina vårdnadshavare har också ansvar för frågor rörande betalning och om jag blir mycket orolig för ditt mående måste kontakt tas med dem.

För dig som är ung vuxen fungerar vårt samarbete precis som för andra vuxna. Med den väsentliga skillnaden att du är fortsatt är en ung patient som håller på att utvecklas inom en rad livsområden. Kanske vill du också ha med någon anhörig vid något samtal, du bestämmer.Som studerande kan överenskommelse om rabatt diskuteras.

Samtalens längd är normalt 45 minuter.