För dig och ditt barn


Till min mottagning är barn och föräldrar välkomna med tillfälliga och långvariga bekymmer. Barnen jag träffar kan vara oroliga, orkeslösa och nedstämda, impulsiva eller arga.

Vi kartlägger ditt yngre barns mående och samtalar med både dig och ditt barn i olika former för att hjälpa er vidare med nya lösningar inom familjen.

Vissa föräldrar önskar snabba råd och tips på mer generell nivå utifrån barnets ålder, dessa förfrågningar är varmt välkomna och kanske blir kontakten då inte så lång. Andra föräldrar önskar gott om tid i en barn- och föräldraterapi som kan ge möjlighet till annan slags fördjupning.

Om du och ditt äldre och kanske redan vuxna barn önskar stöd i er relation går detta också bra, upplägget blir dock annorlunda, med initiala enskilda samtal och därefter gemensamma familjesamtal om så önskas.


Arbetssätt


Föräldrastöd kan ges inom kortare eller längre behandlingskontakter. Önskar ni mer individuellt anpassad rådgivning som föräldrar vill jag även träffa ditt barn.

Barnanpassade enstaka samtal och barnpsykoterapier vad gäller känslor, relationer och situationer sker med hjälp av  psykopedagogiska metoder.

Observation och behandling av samspel mellan förälder och barn erbjuds i kortare eller längre serier.

Erfarenhet av barn med neuropsykiatriska funktionshinder och allvarligare psykiatriska tillstånd finns men jag jobbar inte med neuropsykiatriska screeningar och utredningar.

Om ni är två vårdnadshavare behöver jag samtycke från er båda för att påbörja bedömning och behandling där barnet är patient. Om enskilt föräldrastöd önskas utan att bedömning av barnet görs kan ärendet registreras på dig som vuxen.


Familjesamtal för dig och ditt vuxna barn måste journalföras på er båda som vid en parterapi, en skillnad är dock att du som förälder i ett familjesamtal rekommenderas stå för övergripande planering och hela kostnaden.

Enskilda föräldrasamtal eller kortare barnsamtal kan vara i 30-60 minuter. Familjesamtal kan variera i längd mellan 60 och 75 minuter.