Psykoterapi för alla åldrar: barn, tonåringar, vuxna & par

Psykoterapi för dig och ditt barn

Till min mottagning är barn och föräldrar välkomna med tillfälliga och långvariga bekymmer. Barnen jag träffar kan vara oroliga, orkeslösa och nedstämda, impulsiva eller arga.

Vi kartlägger ditt yngre barns mående och samtalar med både dig och ditt barn i olika former för att hjälpa er vidare med nya lösningar inom familjen.

Vissa föräldrar önskar snabba råd och tips på mer generell nivå utifrån barnets ålder, dessa förfrågningar är varmt välkomna och kanske blir kontakten då inte så lång. Andra föräldrar önskar gott om tid i en barn- och föräldraterapi som kan ge möjlighet till annan slags fördjupning.

Om du och ditt äldre och kanske redan vuxna barn önskar stöd i er relation går detta också bra, upplägget blir dock annorlunda, med initiala enskilda samtal och därefter gemensamma familjesamtal om så önskas.

Arbetssätt

Föräldrastöd kan ges inom kortare eller längre behandlingskontakter. Önskar ni mer individuellt anpassad rådgivning som föräldrar vill jag även träffa ditt barn. Barnanpassade enstaka samtal och barnpsykoterapier vad gäller känslor, relationer och situationer sker med hjälp av psykopedagogiska metoder. Observation och behandling av samspel mellan förälder och barn erbjuds i kortare eller längre serier.

Erfarenhet av barn med neuropsykiatriska funktionshinder och allvarligare psykiatriska tillstånd finns men jag jobbar inte med neuropsykiatriska screeningar och utredningar.

Om ni är två vårdnadshavare behöver jag samtycke från er båda för att påbörja bedömning och behandling där barnet är patient. Om enskilt föräldrastöd önskas utan att bedömning av barnet görs kan ärendet registreras på dig som vuxen.
Familjesamtal för dig och ditt vuxna barn måste journalföras på er båda som vid en parterapi, en skillnad är dock att du som förälder i ett familjesamtal rekommenderas stå för övergripande planering och hela kostnaden.

Enskilda föräldrasamtal eller kortare barnsamtal kan vara i 30-60 minuter. Familjesamtal kan variera i längd mellan 60 och 75 minuter.

Bilden visar hur psykoterapi och behandling kan gå till för barn.

Jag erbjuder ett kostnadsfritt första telefonsamtal. Tveka inte att ta kontakt.

Psykoterapi för tonåringar och unga vuxna

Att som tonåring drabbas av oro eller nedstämdhet är inte ovanligt. Prestationsångest och studiestress kan lätt gå över styr utan att det handlar om egentlig psykisk ohälsa. Att hitta en hälsosam livsstil eller göra val för framtida vuxenliv kan som ung vuxen vara en mödosam process.

I psykoterapi har du möjlighet att sätta dig och dina behov i centrum. Att hitta strategier för att hantera starka känslor och förstå sig på oönskade livsmönster brukar vara möjligt i en privat finansierad psykoterapi där du själv styr hur länge du vill gå i terapi.

Arbetssätt

Jag tar emot ungdomar och unga vuxna på ungefär samma sätt som andra enskilda. Jag föreslår alltid tre samtal för bedömning och kartläggning av dina behov och problemområden. Efter det planerar vi för tider och psykoterapiform för dig.

För barn och ungdomar som ännu inte har fyllt 18-år krävs vårdnadshavares medverkan eller godkännande för påbörjat psykoterapeutiskt arbete. Föräldrasamtal i någon utsträckning vid början och slut av din psykoterapi är önskvärd. Dina vårdnadshavare har också ansvar för frågor rörande betalning och om jag blir mycket orolig för ditt mående måste kontakt tas med dem.

För dig som är ung vuxen fungerar vårt samarbete precis som för andra vuxna. Med den väsentliga skillnaden att du är fortsatt är en ung patient som håller på att utvecklas inom en rad livsområden. Kanske vill du också ha med någon anhörig vid något samtal, du bestämmer.

Samtalens längd är normalt 45 minuter.

Bilden på tunnelbanestation i Stockholm illustrerar utsattheten som många ungdomar och unga vuxna upplever

Är du student kan överenskommelse om rabatt diskuteras.

Psykoterapi för vuxna

Efter en kartläggning av dina aktuella bekymmer och din historik vad gäller psykisk hälsa kan vi komma överens om en planering och behandlingsinriktning som passar dina behov. Jag brukar föreslå tre samtal för bedömning. Olika metoder kan sedan vara mer eller mindre lämpliga, du som patient har alltid rätt att önska dig en viss form eller frekvens för din psykoterapeutiska kontakt.

I psykoterapi har du möjlighet att sätta dig och dina behov i centrum. Att hitta strategier för att hantera starka känslor och förstå sig på oönskade livsmönster brukar vara möjligt i en privat finansierad psykoterapi där du själv styr hur länge du vill gå i terapi.

Läs gärna mer om mig och mina metodinriktningar om mig och om psykoterapi.

Arbetssätt

En psykoterapi kan ibland handla om ett kortare samarbete 3-5 gånger i samband med till exempel en tillfällig kris. Ibland önskas kanske en bedömning av depressions- och ångestbesvär för ställningstagande till andra vårdkontakter och beslut kring arbete och sjukskrivning.

Många vuxna som hör av sig för terapeutiskt stöd brottas med frågor om aktuella relationer eller barndomsupplevelser som känns nödvändiga att förstå sig på inom en längre samtalskontakt.

Jag som psykoterapeut undersöker regelbundet om du tycker att du fått ut något av våra samtal och hjälper dig att hitta nya perspektiv på dina frågor.

Enskilda samtal är normalt mellan 45-60 minuter långa.

Bilden visar solljuset som lyser mellan träden. Naturen kan ha en lugnande terapeutisk effekt.

Jag erbjuder ett kostnadsfritt första telefonsamtal. Tveka inte att ta kontakt.

Psykoterapi för er i parrelation

I parterapin så utgår vi ifrån var ni befinner er i relationen. Vissa par kommer i kris efter otrohet, sjukdom eller för att tvivel rörande relationen finns. Ofrivillig barnlöshet eller andra långvariga påfrestningar inom familjesystemet kan också vara skäl att söka parterapi.

Många par kommer för att konflikterna aldrig tar slut och samma mönster upprepas gång efter gång. Vissa par kommer idag till terapi för ett förebyggande arbete inom en redan fungerande relation eller vill förbättra upplevelsen av närhet och sexuell tillfredsställelse inom relationen.

Andra par kommer för att kunna avsluta sin kärleksrelation på ett respektfullt sätt.

Arbetssätt

Tillsammans i ett första samtal kartlägger vi om parterapi i privat regi är något som kan passa er. Det är mitt ansvar som psykoterapeut att se till att ni båda får plats att uttrycka er i samtliga samtal. Om bedömning görs att inte båda parter i parrelationen verkar trygga med att uttrycka sina tankar och känslor i gemensamma samtal kommer jag att lyfta den frågan på lämpligt vis.

I samtalen utgår jag på mottagningen främst ifrån ett emotionellt och relationellt fokus. Det anknytningsteoretiska perspektivet är också viktigt för min förståelse i arbetet med er som par. Som er psykoterapeut kommer jag att vara uppmärksam på aktuella känslor och önskningar som väcks i samtalet. I parterapin erbjuds ni en lugn plats för utveckling. Vi ser till att ni får med er nya idéer hem om era kommunikationsmönster och förhoppningsvis hittar vi tillsammans alternativa sätt för er att agera, lyssna till och tala med varandra.  

Många par som går i terapi kan hamna i den situationen att en eller båda parter vill gå vidare med terapeutiska samtal på egen hand. Denna fråga går alltid att ta upp och från fall till fall görs en bedömning av vad som lämpligt för er som par och enskilda personer.

Parsamtal kan variera i längd mellan 50-90 minuter och registreras i respektive parts journal. 

Bilden visar en varm hand på axeln från en medkännande psykoterapeut. Terapi för vuxna, barn och familjer.

Är du student kan överenskommelse om rabatt diskuteras.